ПЕРТ ЌЕ ГРАДИ ЈАВЕН ТОАЛЕТ ЗА 278.000 ДОЛАРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНСТАГРАМЏИИТЕ