ШАМПИОНСКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈА СО ХИТОВИТЕ НА „КВИН“