ПО 20 ГОДИНИ ВО СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА, И САМА НЕ ЗНАМ КОЛКУ МЕДАЛИ ИМАМ ОСВОЕНО, ВЕЛИ ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВСКА