60 ГОДИНИ ОД ИСТОРИСКИОТ ЛЕТ НА ГАГАРИН, ВСЕЛЕНАТА ОСТАНУВА РЕТКО ПОДРАЧЈЕ КАДЕ САД И РУСИЈА СОРАБОТУВААТ