НА ГОЛЕМИТЕ ЕВРОПСКИ БРЕНДОВИ НЕ ИМ СЕ ДОАЃА НА АВТОСАЕМОТ ВО ДЕТРОИТ ВО ЗИМА