ИЗДАВАЧОТ „ТЕМПЛУМ“ ПОСВЕТИ ЕДИЦИЈА НА ОГНЕН ЧЕМЕРСКИ