ВОДАТА ВО КАНАЛИТЕ ВО ВЕНЕЦИЈА СЕ РАЗБИСТРИ ДОДЕКА ИТАЛИЈА Е ВО КАРАНТИН