ШВАЈЦАРИЈА СЕКОЈА ГОДИНА ФРЛА ВО ТОАЛЕТ ЗЛАТО И СРЕБРО ВО ВРЕДНОСТ ОД ТРИ МИЛИОНИ ДОЛАРИ