НОВ СТАКЛЕН МОСТ ВО ГРУЗИЈА НУДИ МОЖНОСТ ДА СЕ ВОЗИ ВЕЛОСИПЕД ПОВРЗАН СО ЗИПЛАЈН