АМЕРИКАНЕЦ ПОСАДИЛ 1,2 МИЛИОНИ СОНЧОГЛЕДИ ЗА СОПРУГАТА ПО ПОВОД 50 ГОДИНИ БРАК