ДИЏЕИ, ФИЛМОВИ И ИЗЛОЖБА НА ФЕСТИВАЛОТ БЛЕНДЕР ВО КАПАН АН И КИНОТЕКА