25 ГОДИНИ МП3, ФОРМАТ КОЈ ПРЕДИЗВИКА РЕВОЛУЦИЈА ВО МУЗИКАТА