„СВАРОВСКИ“ ПОСТАВИ КАРУСЕЛ СО 15 МИЛИОНИ КРИСТАЛИ ВО АВСТРИЈА