ЦРНО-БЕЛА УНИФОРМА И 45 ЕВРА ЗА НОЌЕВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ГРАД ОТВОРИ ХОТЕЛ ВО ПОРАНЕШЕН ЗАТВОР