МОДНИТЕ КУЌИ ЌЕ ПРЕСТАНАТ ДА АНГАЖИРААТ МАЛОЛЕТНИ МОДЕЛИ