ЧЕТИРИ НОВИ ФИЛМОВИ НА РЕПЕРТОАРОТ НА КИНОТО „МАНАКИ“ ВО БИТОЛА