ДЕЦАТА НА КИРСТИ ЕЛИ ПРАВАТ АУКЦИЈА СО НЕЈЗИНИТЕ ЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ