„ИЛИ-ИЛИ“ ГО ОБЈАВИ НОВИОТ РОМАН НА КИЦА КОЛБЕ, „ВИТЕЗОТ И ВИЗАНТИЈКАТА“