ВО КИНА КЛОНИРАНИ ДВА МАЈМУНА ЗА НОВИ МЕДИЦИНСКИ ИСТРАЖУВАЊА