ОДБЕЛЕЖАН 50-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА ЛИТЕРАТУРНИОТ КЛУБ „ИСКРА“ ВО ШТИП, ЧИЈ ПРВ ОСНОВАЧ Е ПОЕТОТ АЦО ШОПОВ