НАЈГОЛЕМАТА СЛОЖУВАЛКА НА СВЕТОТ СЕ СОСТОИ ОД 51.300 ДЕЛЧИЊА