КОКАН АЈАНОВСКИ ЈА ПРОМОВИРА ПРВАТА КНИГА „ТРЧАЊЕТО МЕ УЧИ“