ИЗЛОЖБА НА КОЛЕ МАНЕВ ВО ВЕЛЕС, ТЕМАТА НА СИТЕ ДЕЛА Е ЖЕНА