УМЕТНИЧКИОТ КОЛЕКТИВ „ЗЕРО“ СО СВОИ РАНИ ДЕЛА СЕ ПРЕТСТАВУВА ВО СОФИСКА ГАЛЕРИЈА