ИЗЛОЖБА СО ДЕЛА ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗБИРКА НА НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА