ГОЛЕМА КОЛЕКЦИЈА ДИЈАМАНТИ И БИСЕРИ НА МАРИЈА АНТОАНЕТА ОДИ НА ПРОДАЖБА