КОЛИЧКА ЗА СУПЕРМАРКЕТ СО СЕНЗОР ЗА ЗАПИРАЊЕ Е НОВ ИЗУМ НА „ФОРД“