КОМАРЦИТЕ ПРЕПОЗНАВААТ ОПАСНОСТ, ПА БИДЕТЕ УПОРНИ КОГА ГИ БРКАТЕ