СОБРАНИЕТО РЕШАВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИТВОР ЗА ШЕСТ ПРАТЕНИЦИ