КАТАР ИЗГРАДИ СТАДИОН ОД КОНТЕЈНЕРИ ШТО ЌЕ СЕ ДЕМОНТИРА ПО СВЕТСКОТО ПРВЕНСТВО