ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „КОСТИМОТ ВО МАКЕДОНИЈА ОД ПОЈАВАТА НА ФОТОГРАФИЈАТА ДО ДЕНЕС“ ОД ЗОРКА ТОДОРОВА-МЛАДЕНОВИЌ