ВЕЛЕШКАТА КОСТУРНИЦА УТРЕ ЌЕ СТАНЕ СЦЕНА ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛЕН НАСТАН