КРАДЦИ НА ЕНЕРГИЈА – СПРАВУВАЊЕ СО ЛУЃЕТО ШТО ВЕ ПОЛНАТ СО НЕГАТИВНИ ЧУВСТВА