КИЈАНУ РИВС НАСТАПИ ВО КРАГУЕВАЦ КАКО ГЛАВНА АТРАКЦИЈА НА АРСЕНАЛ ФЕСТ