БРИТАНСКАТА КРАЛСКА ПОШТА ЌЕ ИЗДАДЕ МАРКИ СО ЛИКОВИ ОД „ИГРА НА ТРОНОВИ“