РЕДОК СИН ДИЈАМАНТ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ ПРОДАДЕ НА АУКЦИЈА ЗА 50 МИЛИОНИ ДОЛАРИ