ПОСЛЕДНАТА БЕЛА ЖИРАФА НА СВЕТОТ ЌЕ СЕ СЛЕДИ ПРЕКУ ГПС УРЕД ЗА ДА СЕ ЗАШТИТИ ОД КРИВОЛОВЦИ