КУД „ИЛИНДЕН“ ОД БИТОЛА ДЕЛ ОД НАЈДОЛГОТО ОРО НА СВЕТОТ