КОНЦЕРТНА САЛА ОД ЦИНК ЌЕ СЕ ИЗГРАДИ ПРЕКУ КУЌАТА НА КУЛТУРАТА ВО ЧЕШКА