ФОН ТРИР И РЕВИЈА НА ОСКАРОВЦИ ОД ДЕНЕСКА ВО КИНАТА