НАЈПОЗНАТИОТ ЕВРОПСКИ ПАРК НА ЦВЕЌИЊА НЕ Е ОТВОРЕН ЗА ПРВПАТ ВО 71 ГОДИНА, ПА ПРАВИ ВИРТУЕЛНИ ТУРИ