„ДЕНОВИ НА ВЕСПА ВО СКОПЈЕ” ЗА ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРА НА ВОЗЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ