ПОЧНА КУМБХА МЕЛА, ИНДИСКИ ФЕСТИВАЛ НА КОЈ ДОАЃААТ 120 МИЛИОНИ ЛУЃЕ