СКУЛПТУРИТЕ ВО ГРАДСКИ ПАРК МЕ НОСАТ ВО ДРУГО ВРЕМЕ – БЛАГОЈА ВАРОШАНЕЦ ОНЛАЈН ГИ ОТКРИВА „ТАЈНИТЕ МЕСТА НА СКОПЈЕ“