ТАРАНТИНО ПИШУВА ДВЕ КНИГИ, ЕДНАТА Е ВЕРЗИЈА НА „БЕШЕ ЕДНАШ ВО… ХОЛИВУД“