„ПЕТРУНИЈА“ СО НАГРАДА ЗА НАЈДОБРО СЦЕНАРИО ВО КАЗАХСТАН