СИНГАПУР ЌЕ ГРАДИ НОВ ЕКОЛОШКИ ГРАД КОЈ ЌЕ ИМА ЦЕНТРАЛЕН СИСТЕМ НА ЛАДЕЊЕ