ПЛОЧКИТЕ НА ЛАУРЕАТИТЕ НА СВП ВО ПАРКОТ НА ПОЕЗИЈАТА ДОБИЈА КЈУ-АР КОДОВИ