СЕЛО ВО ЦРНА ГОРА 10. ПАТ ОРГАНИЗИРА НАТПРЕВАР ВО ЛЕГАЧЕЊЕ, РЕКОРД Е 52 ЧАСА