ЗА 30 ГОДИНИ СОЗДАДЕНИ 1.000 ДЕЛА ВО ЛЕСНОВСКАТА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА